Tréninková zahrada

Již 4 rokem se otevírá tréninkové pracoviště zahrada, které spadá mezi klíčové aktivity projektu. Jedná se o přímou podporu klientů formou informálního vzdělávání, tedy učení se pomocí zkušeností. Klienti se učí pracovním návykům, které jsou pro zaměstnavatele samozřejmostí. Jsou to například: včasné docházení, dodržování náplně práce, práce v kolektivu atd. Předpokladem této aktivity je následný plynulý přechodu na otevřený trh práce.

Zeleninu pěstujeme ekologickým způsobem bez pesticidů a jiných chemických přípravků. V poslední době jsme rozšířili zahradu o květiny. Výsledné produkty každoročně prezentujeme na farmářských trzích, kde si je možno zakoupit a podpořit tak projekt.

Bližší informace v bodech:

I.     Zahrada je určena pro cílovou skupinu, a to drogově závislé (metadonová substituce).
II.    Tréninkové místo je určeno pro klienty, kteří si potřebují vybudovat pracovní návyky a manuálně se zlepšit.
III.    Klienti průběžně mohou využívat i další aktivity projektu Tvoje šance, a to Job klub, Individuální poradenství a kurzy.
IV.    Klienti se nemusejí bát velkého fyzického zatížení, práce spočívá v pletí, sekání trávy, stříhání keřů, zalévání sadba a sběr rostlin.                                                                                                                                                      V.     Klienti musí splňovat zdravotní podmínky pro práci, tzn. očkování proti tetanu, rizikové těhot., atp.
VI.    Na klienty dohlíží pracovní terapeut a zahradník.
VII.   Aktivita probíhá 2x týdně, klienti dostávají za odvedenou práci zaplaceno.
VIII.  Zahrada se nachází na Andělu na Praze 5.