Podpořte nás

Materiálně nám může pomoci osobně na adrese:
Centrum metadonové substituce, Španělská 8, Praha 2, 120 00

Finančně na účet:
43 - 6547060207/0100