Job Klub

Job klub se stal klíčovou aktivitou projektu, zaměřuje se na podporu zodpovědnosti a samostatné práce ve skupině každého jednotlivce. Cílem je samostatná práce klientů a zvyšování jejich dovedností práce na počítači. Aktivitu lze shrnout v jednotlivých bodech:

I. Pracovní poradenství
Zde s klienty pracujeme na tvorbě životopisu, psaní motivačních dopisů, hledání zaměstnání, popřípadě reklasifikace. S klientem provádíme nácvik pracovního pohovoru či jiné modelové situace, které by v běžném legálním zaměstnání mohly nastat.

II. Práce s počítačem
Zde se klienti naučí základům práce na počítači, jako jsou například práce s textovými programy (word, excel, powerpoint), práce s internetovým prohlížečem, používání externích disků atd. Tyto znalosti a dovednosti se staly samozřejmostí na otevřeném trhu práce.

III. Výuka Angličtiny
Výuka probíhá individuálně nebo ve skupinách. Kurzy jsou na základní úrovni - začátečníci.

IV. Doprovody
Nabízíme klientům doprovod na úřady, pojišťovny či pohovory atd.

Fotky