Individuální poradenství

V rámci sociálního (individuálního) poradenství řešíme s klienty překážky, které se objevují a brání přechodu na otevřený trh práce. S klientem se vytváří individuální plán, ve kterém se zohledňují veškeré jeho potřeby, nastaví se krátkodobé i dlouhodobé cíle, na kterých se následně pracuje. Cílem je mimo jiné klienta podpořit a motivovat ho v základních oblastech, které brání jeho vstupu na otevřený trh práce.

Pomáháme s:

I. Dluhy a exekuce                                                                                                                                       Dluhové poradenství zahrnuje práci s jednotlivci nebo páry, které se dostali do svízelné situace a řeší své problémy s dluhy. Služba poskytuje základní podporu při zadlužování, pomoc při hrozbách nebezpečí exekucí, hrozby ztráty či zásadní destabilizace životního zázemí. Konkrétně pomáháme s vypracováním rodinného rozpočtu, splátkového kalendáře, vyjednávání s věřiteli, soudy a exekutorskými úřady. Pomoci klientům můžeme i ve vypracování návrhů na oddlužení pokud splňují podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu (insolvence). Cílem práce je systematická a dlouhodobá podpora. Možné také poskytnout jednorázové poradenství. Celá služba je poskytována bezplatně

II. Rekvalifikací
Na Úřadu práce je celá řada nabídek rekvalifikací, které si klient může vybrat. Služba rekvalifikace pomáhá při jejich výběru a ujasnění si, o jaký kurz má jednotlivec zájem či který potřebuje pro výkon zaměstnání. Dále pak pomáháme při vyplnění potřebných formulářů a přihlášek.

III. Bydlením
Cílem této pomoci je podporovat jednotlivce nebo páry v rozhodování se o vlastním životě, zapojovat je do veřejného života a nalézt vhodné bydlení. Důležité je klienta naučit finanční gramotnosti, aby si byl schopen nové bydlení udržet.